28 June 2008

PRINSIP DAN MATLAMAT TARBIYYAH ISLAMIYYAH


MUQADDIMAH


Tarbiyah Islamiyah itu adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengislamkan kesuburan tubuh badan, pekerti, roh dan akal fikiran. Ia juga bertujuan untuk menyempurnakan akhlak yang memungkinkan manusia itu hidup di dunia ini dalam keadaan baik dan mendapat keredhaan Allah di akhirat nanti.


Prinsip Tarbiyyah Islamiyyah

Berdasarkan kepada pengertian di atas, maka tarbiyah Islamiyah itu dilaksanakan berasaskan kepada beberapa prinsip. Antaranya ialah:


1) Bahawa tarbiyah Islamiyah itu adalah suatu perkara wajib lantaran ia merupakan kerja utama yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. apabila baginda menerima wahyu daripada Allah s.w.t. Perkara ini diterangkan oleh Allah s.w.t. dalam firmanNya yang bermaksud:


''Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a. w.) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada meeka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari I'tiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syara'). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.''(Al-Jumu'ah: 2)


Justeru, Islam mewajibkan tarbiyah ke atas lelaki dan perempuan samada dia seorang merdeka atau seorang hamba sahaya.


2) Tarbiyah Islamiyyah itu berasaskan kepada keikhlasan kepada Allah s.w.t. iaitu mengajar dan mempelajari ilmu pengetahuan itu semata-mata kerana Allah s.w.t. Barangsiapa yang mempelajari ilmu dengan sebab-sebab duniawi, maka dia akan diseksa di akhirat nanti. Sebaliknya jika dia menjalani pendidikan kerana Allah s.w.t., maka keadaannya setaraf dengan para mujahid di jalan Allah.


3) Bahawa tarbiyah Islamiyah itu tidak terikat dengan masa dan umur. Ia dilakukan secara berkekalan bermula daripada kandungan yang belum dilahirkan sampailah ke alam dewasa dan berpindah ke alam baqa'. Tidak ada seorang pun yang diberikan kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan boleh merasakan bahawa dia adalah seorang yang paling alim dan bijak.
Al-Quran menegaskan bahawa setiap seorang yang alim itu sudah pasti ada orang lain yang lebih alim daripadanya. Selain itu, Allah s.w.t. juga memperingatkan kita bahawa ilmu yang diberikan kepada hamba-hambaNya adalah terlalu sedikit. Oleh itu, Islam menganjurkan agar pentarbiyahan dilakukan secara berkekalan.

Firman Allah s.w.t.:Maksudnya:


''(Nabi Ya'kub) menjawab: ''Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya.'' (Yusuf: 86)

Firman Allah s.w.t. lagi, maksudnya:


''Dan berdoalah dengan berkata: ''Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku.'' (Taha: 114)

Bahawa tarbiyah Islamiyah berjalan di atas prinsip at-takamul (lengkap melengkapi) antara ilmu dan iman. Iman mengajak manusia mencari ilmu, manakala ilmu pula mengajak manusia beriman. Perkara ini sangat jelas jika kita melihat kepada beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t.: Maksudnya:


''Dan (bagi menjawabnya) berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman: ''Demi sesungguhnya, kamu telah tinggal - menurut yang terkandung dalam Kitab Allah - sampai ke hari kebangkitan (hari kiamat); maka inilah dia hari kebangkitan ( yang dijanjikan) itu, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui (kebenarannya).'' (Al-Rum: 56)


Dalam surah Fatir pula Allah s.w.t. berfirman: Maksudnya:


''Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun (Fatir: 28)

Bahawa tarbiyah Islamiyah itu mengajak supaya bersikap tidak terus menerima apa sahaja yang dipusakai daripada generasi yang lalu melainkan sudah dibuat kajian yang teliti dan dipastikan bahawa ia benar. Firman Allah s.w.t.: Maksudnya:


''Dan apabila dikatakan kepada mereka: ''Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah.'' Lalu mereka menjawab:''(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya.''Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)?'' (Al-Baqarah: 170)

Firman Allah lagi dalam Surah al-A'raf:Maksudnya:


''Dan (orang-orang yang tidak beriman itu) apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata: ''Kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya, dan Allah perintahkan kami mengerjakannya. ''Katakanlah (wahai Muhammad): ''Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?'' (Al-A'raf: 28)

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perkara ini..


Berdasarkan kepada prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahawa perjalanan tarbiyah mengambil kira perkara-perkara berikut:

1.Keberkesanan dalam mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri

2.Keberkesanan dalam mengatur hubungan insan dengan Allah s.w.t.

3.Keberkesanan dalam mengatur hubungan insan dengan masyarakat disemua peringkat

Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah


Matlamat tarbiyah Islamiyah itu perlu dibahagikan kepada dua matlamat iaitu matlamat yang umum dan matlamat yang khusus.


Matlamat tarbiyah Islamiyah yang umum ialah untuk menyelamatkan insan daripada azab Allah s.w.t. sebagaimana yang difirmankanNya: Maksudnya:


''Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.'' (Al-Tahrim: 6)

Insan yang diselamatkan daripada azab Allah s.w.t. itu ialah insan yang dapat menyempurnakan segala tanggungjawabnya ke arah mencapai tujuan dan matlamat ianya dijadikan oleh Allah s.w.t. sebagaimana yang digariskan oleh Allah s.w.t. seperti di bawah:

1)Beribadah kepada Allah s.w.t. yang Esa mengikut syariat yang diwujudkan oleh Allah s.w.t. sepertimana firmanNya:Maksudnya:


''Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.'' ( Al-Zariat: 56)

Ibadah kepada Allah s.w.t. mengikut syariat yang diturunkan olehnya melalui lisan Nabi Muhammad s.a.w. menuntut supaya orang-orang muslim itu memiliki beberapa sifat yang penting. Antaranya ialah iman, Islam, ihsan, keadilan, amar ma’ruf nahi mungkar, jihad di jalan Allah,manis tutur-kata, pekerti yang mulia dan beberapa peradaban serta amalan lain.

2)Menjadi khalifah Allah s.w.t. di atas muka bumi ini.Allah s.w.t. telah menyatakan bahawa antara tujuan manusia diciptakan ialah untuk menjadikannya khalifah di atas muka bumi ini. Firman Allah s.w.t.:Maksudnya:


''Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: ''Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.'' (Al-Baqarah: 30)

Ekoran daripada itu, maka penciptaan manusia oleh Allah bertanggungjawab memakmurkan bumi ini dengan segala perancangan dan pembangunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah s.w.t.

3)Berkenal-kenalan dan berbaik-baik di kalangan manusia.Dalam Surah Al-Hujurat, Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam PengetahuanNya ( akan keadaan dan amalan kamu).'' (Al-Hujurat: 13)

Oleh sebab itu, manusia hendaklah berkasih-syang sesama mereka, bantu-membantu antara satu sama lain dan seterusnya ingat-mengingati serta pesan-memesan sesama mereka dalam perkara kebaikan.

4)Memimpin dan memerintah dunia ini. Firman Allah s.w.t., maksudnya;


''Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.'' (Al-Nur: 55)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah s.w.t. menjanjikan golongan beriman dan beramal soleh dari kalangan manusia akan dikurniakan kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Pada waktu itu manusia dapat menjalankan urusan harian dan berbakti kepada Allah s.w.t. dalam suasana yang aman.

5)Menjalankan syariat Allah s.w.t. di bumi ini.Matlamat dan tujuan seterusnya manusia dijadikan oleh Allah s.w.t. ialah untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi ini. Ini merupaka matlamat yang sangat besar dan masyhur. Ia merupakan intisari kepada segala matlamat yang lain.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang perkara ini. Antaranya ialah firman Allah s.w.t., maksudnya:


''Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).'' (Al-Jathiah: 18)

Dan firman Allah s.w.t., maksudnya:


''Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu) ,maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adlah orang-orang yang fasik.'' (Al-Ma'idah: 49)


Matlamat Yang Khusus bagi Tarbiyyah Islamiyyah


Adapun yang dikehendaki dengan matlamat khusus bagi tarbiyah Islamiyah ialah matlamat dari aspek haraki. Matlamat tarbiyah dari aspek ini bolehlah dibahagikan kepada tiga sudut:

1) Sudut keahlian dan keanggotaan
2) Sudut jamaah
3) Sudut kemasyarakatan dan sosial

Matlamat Tarbiyah Dari Sudut Keahlian Dan Keanggotaan


Matlamat tarbiyah Islamiyah dari sudut keanggotaan dan keahlian adalah untuk melahirkan:

1)Para anggota yang memahami atau bersedia untuk memahami Islam dan perjuangannya sebagaimana yang digariskan di bawah:

a)Ia hendaklah memahami bahawa Islam itu ialah agama yang lengkap, merangkumi seluruh bidang kehidupan manusia samada aqidah dan syariah ataupun agama dan negera. Oleh kerana itu, ia mestilah bersedia untuk membetulkan aqidahnya, ibadahnya dan lain-lain selari dengan kehendak al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qias.

b)Ia mestilah memahami bahawa al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qias itu merupakan rujukan bagi setiap muslim. Pendapat sesiapa juapun yang berlawanan dengan sumber-sumber tersebut tidak boleh dihormati dan dipatuhi malah tidak perlu dipertimbangkan langsung.

c)Manakala pendapat para pemimpin yang tidak berlawanan dengan sumber-sumber tersebut hendaklah dihormati.

d)Perselisihan pendapat dalam masalah furu' adalah perkara kecil dan tidak perlu dielakkan. Oleh itu setiap muslim yang belum mencapai martabat ijtihad hendaklah menerima dan memakai mana-mana pendapat alim ulama’ yang muktabar dan janganlah menjadikannya sebagai punca perpecahan di kalangan anggota.

e)Setiap anggota mestilah faham bahawa dia tidak boleh mengkafirkan seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah selama mana dia beramal dengan tuntutan dan kehendak dua kalimah syahadah tersebut dan selama mana dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadikan seseorang itu terkeluar dari Islam atau selama mana dia tidak mengingkari sesuatu yang pasti (dharuri) atau secara mudah dan senang di dalam Islam seperti ia mengingkari haramnya riba atau haramnya arak atau seperti dia mengingkari wajibnya menjalankan syariat Islam atau selama dia tidak melakukan perbuatan yang tidak boleh ditakwilkan kecuali kufur seperti dia menyembah berhala atau menghina kitab suci al-Quran.

2)Setiap anggota hendaklah jujur dan ikhlas dalam perjuangan dan semata-mata kerana Islam. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Katakanlah: ''Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.'' (Al-An'am: 162)

Dalam hal ini Nabi s.a.w. pernah bersabda. Maksudnya:Diriwayatkan daripada Saidina Umar bin al-Khattab r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: ''Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan RasulNya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia dia akan mendapatkannya atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya maka Hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkannya.'' (Riwayat Abu Daud)

3)Setiap anggota hendaklah bekerja dengan gigih untuk menjayakan matlamat perjuangannya. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.'' (Al-Taubah: 105)

Oleh sebab itu, setiap anggota mestilah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Peringkat pertama hendaklah dia membetulkan dirinya supaya menjadi insan yang soleh, badan yang sihat lagi kuat, cara berfikiran baik, pekerti mulia, aqidahnya betul, ibadahnya sah, pandai menjaga masa, bermanfaat kepada diri sendiri dan masyarakat.
Manakala peringkat kedua ialah membentuk rumahtangga dan keluarga secara Islam. Bagi yang belum berkeluarga hendaklah memilih pasangan yang soleh seterusnya mendidik anak secara Islam.
Peringkat ketiga ialah memperbaiki masyarakat supaya menjadi sebuah masyarakat yang terlaksana di dalamnya sebuah ajaran dan peraturan yang dipandu dan dipimpin oleh sebuah kerajaan Islam. Dan seterusnya berusaha mengembalikan kedudukan umat Islam sebagai pemimpin dunia agar kembali teratur. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:''Dan Allah jua yang berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.'' (Yusuf: 21)

4)Setiap anggota hendaklah mengetahui bahawa mereka dikehendaki berjihad. Dia mestilah mengetahui bahawa berjihad adalah suatu fardhu yang diwajibkan secara berterusan sampai hari kiamat. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:''Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.'' (Al-Hajj: 78)
Ketahuilah bahawa serendah-rendah martabat jihad itu ialah ingkar dengan hati, setinggi-tingginya ialah berperang pada jalan Allah dan ditengahnya ialah ingkar dengan lisan dan dengan kata-kata.

5)Setiap anggota hendaklah memahami bahawa dia mestilah bersedia untuk berkorban jiwa dan harta demi untuk agama Allah s.w.t. yang tercinta ini. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan ( balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.'' (Al-Taubah: 111)
6)Setiap anggota hendaklah taat dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan dan melaksanakannya samada sewaktu senang atau susah, samada dia bersetuju atau sebaliknya. Ketahuilah bahawa perjuangan kita melalui tiga peringkat iaitu ta'rif, takwim dan tanfiz (pengenalan, pembentukan dan pelaksanaan). Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.''(Al-Syu'ara: 179)

7)Setiap anggota hendaklah tetap pendirian. Dia mestilah terus berjuang walaupun memakan masa yang panjang. Allah s. w.t. berfirman, maksudnya:


''Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid ), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun .'' (al-Ahzab: 23)

8)Setiap anggota hendaklah membersihkan fahaman pemikiran dari segala unsur yang tidak Islam. Ingatlah tidak ada yang lebih baik selain dari Islam yang diperjuangkan itu. Islam itu ciptaan Allah tiada yang setanding dengannya. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: ''Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? ( Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat.'' (Al-Baqarah: 132)

9)Setiap anggota jamaah mestilah merasakan bahawa anggota-anggota yang lain itu adalah saudaranya, saudara seaqidah yang hubungannya lebih kuat dari saudara seketurunannya. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.'' (Al-Hujurat: 10)

Dalam surah yang lain Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.'' (Al-Taubah: 71)

10)Setiap anggota hendaklah memberi dan menaruh kepercayaan yang tidak berbelah bagi antara satu sama lain terutamanya terhadap pemimpin. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya:


''Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.''(Al-Nisa': 65)

Matlamat Tarbiyyah Dari Sudut Jamaah


Tujuan tarbiyah dari sudut jamaah antara lain bolehlah disimpulkan kepada perkara-perkara berikut:

1)Membekalkan jamaah dengan faktor kemanusiaan yang mempunyai kelayakan di bidang-bidang seperti berikut:

a)Bidang dakwah dan penerangan
b)Bidang amal dan harakah
c)Bidang pengurusan dan pentadbiran
d)Bidang kerja politik
e)Bidang social dan kemasyarakatan
f) Bidang kerja ekonomi
g)Bidang akademik
h)Bidang pendidikan dan pembinaan
i) Bidang sukan

2)Membekalkan jamaah dengan tenaga kepimpinan yang baik, yang sudah dilatih dengan matang agar tenaga-tenaga itu dapat ditempatkan pada tempat-tempat yang diperlukan antara lain ialah:

a)Kepimpinan di bidang kerja fardi dan jama'ie
b)Kepimpinan di bidang kerja sosial
c)Kepimpinan di bidang kerja politik, ekonomi, pengurusan, pentadbiran pendidikan dan lain-lain
3)Membekalkan jamaah dengan faktor-faktor kemanusiaan yang mampu menangani urusan yang berkaitan dengan jamaah -jamaah yang bersimpati dengan harakah atau jamaah-jamaah yang bermusuh dengannya.

4)Membekalkan jamaah dengan faktor-faktor kemanusiaan yang mampu memanjangkan fitrah jamaah kepada generasi- generasi yang akan datang.

Matlamat Tarbiyah Islamiyah Dari Sudut Sosial Dan Kemasyarakatan


1)Pengagihan dan penempatan mereka yang telah terlatih ke dalam sector kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang tertentu seperti:

a)Sekolah-sekolah, institusi-institusi dan universiti-universiti
b)Kilang-kilang, tempat perniagaan dan ladang-ladang
c)Perbadanan dan agensi-agensi kerajaan

Agar mereka menjadi contoh tauladan yang baik dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan tugas dan bidang kerja masing-masing seperti kejujuran dan kecekapan.

2)Mengenalpasti perkara-perkara negatif dan sebab-sebab kegagalan serta kerugian yang terdapat di dalam sektor kemasyarakatan itu agar jamaah dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan.

3)Melibatkan diri secara posotif di dalam semua kegiatan yang berjalan di dalam masyarakat.

4)Memberi penekanan terhadap ketekunan bekerja dalam mana-mana jurusan yang dipertanggungjawabkan.

5)Memberi penekanan dan pemerhatian yang khusus kepada masjid serta surau supaya dapat dimakmurkan dengan sebaik mungkin.

6)Menceburi dan menguasai kelab-kelab sukan, pertubuhan-pertubuhan kebajikan dan lain-lain dengan tujuan untuk mengambil manfaat daripada apa yang baik dan memandu kepada kebiakan mana-mana perkara yang perlu diperbetulkan.


"Tarbiyyah Islamiyyah Tunjang Kekuatan Ummah"

04 June 2008

DIA....YANG KU CINTAI...=)


Yahoo! Mail

Inbox

-klik-

Sender: Aiman Abdullah
Subject: Assalamualikum
Date: Sun Feb 3, 2008

-klik-

Assalamualikum... saya Aiman Abdullah...maaf kalau mail saya memenuhkan inbox awak...mungkin awak tidak mengenali saya..tetapi saya teringin sekali mengenali awak setelah terlihat awak suatu hari itu semasa di universiti awak, masa saya datang jumpa kawan..opps! saya terlupa.. saya student dari Kedah amik medic..seorang Cina muslim..maafkan saya kalau bahasa melayu saya kurang baik..anyway ni no.tel saya 012-3456789 harap sangat awak dapat contact saya.
Saya tunggu tau!!!

siti : amboi asyiknya baca email...mail dari sape tu khusyuk sangat nampak
ija : ntah..ntah sape2 ntah yang hantar tetiba je nak kenal2
siti : lelaki?
ija : hmmm..
siti : nak baca..
ija : silakanlah cik siti
siti : bestnya ija medic guy tu..
ija : apa yang bestnya?
siti :yela orang pandai2 nak kenal ngan kita tak kan tak rasa bangga kot..cina muslim lagi mesti handsome kan??
ija :da habis baca nanti delete ye mail tu
siti : nape? tak nak contact dia?
ija : nape nak kene contact2 pulak??
siti :alahai ija kusayang orang dari jauh nak kenal2 jual mahal pulak dia...tak nak amik contact no. dia?
ija : tak nak la cik siti oii..
siti : isshh..awak ni nape? medic tu.. tak rasa rugi ke? nape tak nak kenal?
ija : sebab...tak rase nak kenal2 lagi la...
siti : tak payah la jumpa2... msg2 sudah... bukan kenal muka pun
ija : tak nak lah... nanti abis kredit saya... da la abis kredit, saham kat akhirat pun tak naik2 makin turun adalah nanti
siti : tapi ija tak kesian ke kat dia..da la tinggal jauh, email plak tu awak tak reply..nanti bila server down dia tak pat contact awak..orang tu nak sms awak tak nak..sms je bukan dengar suara
ija : cik siti..awak tak kesian kat saya ke?? mana nak fikir anak usrah saya,mak abah, cita2, kawan2, assignment, lab report, program sana program sini, mpp, kelab kembara..dan yang paling penting masa saya dengan kekasih saya tak mungkin saya abaikan..mana ada masa nak fikir pasal dia yang tak kenal tu
siti : kekasih?? sejak bila pulak awak ada pakwe ni tak bagitau saya pun...
ija : sejak dulu..sejak saya belum jumpa awak..sejak saya belum kenal mak abah saya lagi..pendek kata sejak saya belum kenal apa2 pun saya dah kenal DIA kekasih pujaan hati saya tu...
siti : hebatnya..ni mesti selalu msg2 ni? da biasa dating belum?
ija : hai..mestilah selalu msg..da kate kekasih mestilah tak miss dating tiap2 hari tau saya dating tak kira pagi petang siang malam da...ting aje kerja saya..pukul 3, 4 pagi pun DIA tunggu saya..DIA selalu rindukan saya..tapi saya selalu tak datang jumpa DIA pagi2 tu..dan saya tahu DIA tak pernah marah pun...janji saya ingat kat DIA
siti :amboi...lovingnya kekasih awak tu..sampai pukul 3,4 pagi pun sanggup tunggu..tapi awak ni jahatlah selalu buat dia tertunggu-tunggu..awak da janji tapi tak tunaikan tak baik tau kesian dia
ija : emm...saya tau..saya selalu berjanji itu ini dengan DIA tapi jarang sekali saya nak tepati..malah saya selalu meminta-minta dengan DIA..kekadang benda tak logik pun saya nak minta..DIA kate nanti DIA bagi tapi saya paksa jugak..saya nak time tu jugak..kalau DIA tak bagi apa yang saya nak pasti saya merajuk..tak nak jumpa DIA..tapi..DIA pandai memujuk tau DIA bagi benda lain untuk saya..benda yang lebih baik dari apa yang saya jangka kan..bila saya buat salah DIA selalu kate melalui surat2 cinta yang DIA akan sentiasa maafkan saya..dari dulu kini dan selamanya dia pasti memaafkan saya tapi dengan syarat saya mesti setia dengan DIA satu-satunya..sentasa memberi peluang untuk saya berubah..itulah yang membuatkan saya sayang sangat dengan DIA...tapi saya sedar tak mungkin kasih sayang saya terhadap DIA sama nilainya dengan kasih sayang DIA terhadap saya..kerana saya selalu meminta sedangkan DIA selalu memberi walaupun saya tak bagitau lagi apa yang sana nak..
siti : baiknye dia...emm.. nak tanya ni..dia handsome tak??
ija : ntahla belum pernah tgk muka dia lagi
siti : la...kate selalu dating tapi tak tgk muke mcmana tu?
ija : ala...memangla kami selalu dating tapi DIA kate tunggulah...nanti baru boleh tgk muke..surprise la sikit..
siti : ni mesti dia tinggal jauh ni itu pasal la tak dapat tgk muka kan?
ija : tak lah mana ada jauh..dekat je..dekat sangat..lagi dekat dari awak yang duduk dekat sebelah saya ni tau..kalau jauh macmmana DIA boleh tau setiap apa yang saya buat 24 jam 7 hari seminggu
siti : ishh3 ni da pelik da ni..sape sebenarnya Kekasih awak ni ija?
ija : nak kene bagitau ke??
siti : yela saya pun nak kenal
ija : ok2 DIA adalah....

**apa kate sahabat2 semua teka siapa kekasih ija ni??

SUBHANALLAH....

14 May 2008

Suruhan Tutup Aurat untuk Kebaikan Lelaki dan Wanita...

DALAM membicarakan persoalan cara pakaian wanita dan kaitannya dengan jenayah seksual adalah satu lagi pandangan mengenainya. Ia adalah jenayah seksual melambangkan perlanggaran terang-terangan terhadap peraturan seimbang yang terkandung dalam Islam, yang perlu dipatuhi oleh lelaki dan wanita dalam masyarakat.

Penyelesaiannya adalah interaksi lelaki dan wanita mestilah kembali kepada penghayatan yang didasarkan kepada asas Islam yang sahih.

Asas itu adalah:

# Hubungan habbunminnas antara lelaki perempuan adalah diasaskan atas dasar ukhuwah dan persaudaraan, penuh rasa hormat dan saling bantu membantu ke arah iman dan takwa.

# Tanggungjawab moral terpikul sama beratnya di atas bahu lelaki dan wanita dalam masyarakat. Dalilnya surah an Nur, ayat 30 dan 31. Lebih penekanan harus diberikan kepada pemahaman dan penghayatan ayat 30 sekarang ini (untuk lelaki beriman) – bagi mengimbangi penekanan yang selama ini yang hanya memberikan tumpuan kepada wanita semata-mata.

Lelaki bertanggungjawab sepenuhnya mengekang nafsu syahwatnya melalui banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

# Kejelasan mengenai perkara asas seperti apa itu kecantikan dan aurat, terutama di kalangan wanita Islam hari ini. Aurat meliputi anggota badan manusia yang berkaitan dengan reproduksi.

Kecantikan pula terbahagi kepada dua iaitu haiwaniah dan insaniah. Kecantikan haiwaniah tertumpu kepada anggota reproduksi. Kalau melihat haiwan seperti kambing dan lembu yang tidak perlu menutup aurat, genitalia yang terdedah perlu untuk menarik perhatian pasangan kepadanya. Seterusnya berlaku kopulasi atau persetubuhan yang akan menghasilkan zuriat keturunan.

Ia adalah proses asas survival dalam kerajaan binatang. Siapa yang paling cantik dan menarik akan mempunyai peluang untuk membiak. Dengan itu, kita boleh memahami mengapa babun mempunyai punggung merah, kenapa burung merak jantan mempunyai bulu yang sungguh memukau dan berwarna warni?

Namun bagi manusia, kita mesti menilai kecantikan dari sudut insaniah dan nilai Ilahi. Kecantikan insaniah hanya dianugerah kepada manusia yang tinggi dan mulia tarafnya.

Dengan adanya konsep aurat yang diperkenalkan seawal penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, manusia menutup anggota reproduksi lantaran nasab keturunan manusia amat perlu dijaga dan diurus sebaik mungkin.

Perasaan malu secara fitrah diwujudkan dalam jiwa manusia normal,apabila auratnya terdedah.

Kecantikan haiwaniah diganti dengan nilai kecantikan insaniah yang dicirikan dengan kesopanan (modesty). Bilakah pula kita boleh tonjolkan kecantikan haiwaniah kita? Masa bersama dengan pasangan yang sah dalam lingkungan dinding kamar tidur bagi memastikan adanya penerusan zuriat manusia.

Jadi jika ada wanita atau lelaki yang keluar ke khalayak umum mendedahkan kecantikan haiwaniahnya, jangan terkejut jika kopulasi atau persetubuhan haram akhirnya berlaku (sama ada dengan rela atau tidak). Ketika itu perlakuan manusia berkenaan tidak ubah seperti seekor haiwan.

# Wanita Islam perlu membetulkan niatnya atau nawaitunya. Dia mengenakan pakaian menutup aurat kerana semata-mata mahu menjaga kepentingan iman lelaki. Tanggungjawab menjaga dan meningkatkan iman adalah urusan setiap orang.

Seperti juga lelaki membetulkannya, yang mengenakan bajunya yang menutup aurat kerana niat perlu menjaga iman wanita. Begitu juga wanita tidak melilit tudungnya atas nawaitu – jangan sekali-kali berkata dalam hati: "Saya perlu berbuat begini agar lelaki di luar sana tidak akan terliur melihat tubuh badan saya dan gugur iman dan serbannya."

Kita, wanita menutup aurat dan sanggup melakukan apa saja untuk mematuhi perintah Allah yang mengandungi terlalu banyak hikmah dan kebaikannya. Kita buat ini semua bukan kerana orang lelaki.

Kita menutup aurat sebab iman dan takwa. Kita tidak merokok sebab iman dan takwa. Kita tidak simpan perempuan sebab iman dan takwa. Kita tidak minum arak dan tidak makan babi, semuanya itu kita buat sebab kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kadangkala apabila kita menggunakan alasan saintifik untuk menyokong alasan kita, maka orang yang berfikiran liberal akan sedaya upaya berusaha menumbangkan `teori' kita.

Contohnya, mengaitkan aurat dengan rogol. Apabila kita kata menutup aurat akan mengurangkan jenayah rogol. Saya pasti banyak dokumen berasaskan penyelidikan dan kajian kes dilonggokkan untuk melemahkan kita dan memalukan Islam.

Sekiranya dengan wanita menutup aurat, peluang dan tarikan syaitan kurang menyerlah di hati lelaki untuk mencabuli kehormatan wanita berkenaan, tentu sekali itu adalah bukti kepada hikmah yang ditetapkan oleh Allah yang bertanggungjawab memelihara hamba-Nya. Dalam masa yang sama, usaha meningkatkan iman dan kegerunan terhadap azab serta kemurkaan Allah mestilah ditingkatkan dalam diri setiap insan. Barulah masyarakat akan terjamin dari sebarang perlanggaran hak dan sebarang bentuk jenayah akan dapat dibendung.

MEMBURU CINTA HAKIKI...

Krisis Bekalan Makanan, al-Quran Telah Beri Peringatan....

KUALA LUMPUR, 8 Mei (Hrkh) - Umat Islam telah dibimbing dan diasuh untuk sentiasa tenang dalam apa jua rintangan dan dugaaan yang menimpa seperti kenaikan bahan bakar, barang keperluan khususnya melibatkan krisis kekurangan bekalan makanan bukan sahaja dalam negara malah di peringkat antarabangsa.

Al-Quran telah memberi peringatan dan pengajaran kepada umat manusia termasuk yang beragama Islam dan berikutan adalah beberapa ayat daripada kitab suci yang boleh dijadikan sandaran, pegangan dan rujukan supaya umat Islam tidak mudah panik dan bersedia menghadapi segala rencam kehidupan.

Surah al-Baqarah dalam ayat 155 mengajak manusia untuk memahami ketentuan Tuhan yang sentiasa menguji keimanan seseoarang atas sesuatu yang menimpa:

"Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar."

Ayat 156 dalam surah yang sama pula mengajar manusia agar sentiasa bersabar dengan segala musibah hatta ujian yang menimpa kerana kesabaran adalah titik tolak kepada kemenangan atas segala permasalahan.

Al-Baqarah- ayat 156:"(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali".

Dalam pada itu Surah Yusuf ayat 46, 47 dan 48 menceritakan tentang sebuah kerajaan mahupun seorang manusia agar sentiasa beringat dan berjimat-cermat serta bersedia dengan segala persiapan untuk menghadapi sebarang bencaa supaya tidak 'huru-hara' di saat akhir atau tahkala ditimpa bencana.

"Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia): 'Yusuf, wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! Ta`birkanlah kepada kami (seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering (ta`birkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui ta`birnya."

"Yusuf menjawab: 'Hendaklah kamu menanam bersungguh- sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan."(Surah yusuf 47)

"Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit,yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.(Surah yusuf 48)

Apa juga yang berlaku di dunia yang melibatkan kekurangan bekalan makanan merupakan satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan ini dikisahkan supaya rakyat dan seluruh umat dunia tidak alpa dan lupa diri di atas kesenangan yang dikurniakan oleh Allah SWT selama ini dan dinyatakan dalam surah al-Hadid ayat 22 dan 23.

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (al-hadid ayat 22)

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."(surah al-hadid ayat 23)

Walaupun ujian demi ujian yang menimpa umat Islam mahupun seluruh manusia di dunia ini namun sekiranya sentiasa merayu dan memohon pertologan kepada Tuhan yang Maha Esa di samping berusaha sebaik mungkin maka segala rintangan dan kepayahan akan dapat dirasai malah akan menemui kejayaan di kemudian hari sama ada di dunia mahupun di akhirat kelak.

Ia jelas dinyatakan dalam surah al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang bermaksud:

"Kerana sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan."

"Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan."

Justeru umat Islam bersabarlah atas dugaan yang menimpa dan atasilah dengan berusaha dan bertawakkal kepada yang Esa dan jadikaanlah al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan.

MEMBURU CINTA HAKIKI...

10 May 2008

ANTARA 2 CINTA...
MEMBURU CINTA HAKIKI...

HATI KASIH....=)


MEMBURU CINTA HAKIKI....

BOIKOT!!! BOIKOT!!!!!! BOIKOT!!!!!!!!


BOIKOT BARANGAN BELANDA - Majlis Fatwa
Berikut adalah senarai produk Belanda yang disenaraikan oleh PPIM di webnya untuk diboikot:

1. Dutch Lady - Susu
2. Ferrero Roche - Coklat
3. Wall’s - Ais Krim
4. Ing -Insurans
5. Planta -Magerin
6. Lady’s Choice -Magerin
7. Lipton -Teh
8. Shell -Minyak
9. Knorr -Perisa Makanan
10. Dove -Mandian
11. Sunlight -Magerin/Pencuci Pinggan
12. Radiant -Deodoran
13. Rexona -Deodoran
14. Ponds -Produk Kecantikan
15. Kieldsens -Coklat
16. Slimfast -Produk Pelangsing
17. Lego -Kismis
18. Philips -Barangan Elektrik
19. Duyvis -Makanan Ringan
20. Gouda -Keju
21. Robin -Pencuci Lantai/Pakaian
22. Ariel -Pencuci Lantai/Pakaian
23. Omo -Pencuci Lantai/Pakaian
24. Labello -Lip Balm
25. Pickwick -Teh
26. Venz -Mentega Coklat
27. Kinder Bueno -Coklat
28. Unilever -Syarikat
29. Sunsilk -Shampoo
30. Fair & Lovely -Produk Kecantikan
31. Lux -Mandian
32. Vaseline -Lip Balm
33. Cif -Pencuci Lantai
34. Surf -Pencuci Kain
35. Wishbone -Pencuci Kain
36. Doriana - Keju Krim
37. Bertolli -Minyak Masak
38. Clear -Shampoo
39. Breeze -Pencuci Kain
40. Sun -Pencuci Kain

Produk Dumex dan Nutricia telah
digugurkan dari senarai di atas kerana
pihak pengurusan NUMICO DUMEX
(MALAYSIA) SDN BHD telah menghubungi
pengurusan tertinggi PPIM dan
mengesahkan syarikat mereka telah
diambil alih oleh Danone Group sejak
akhir 2007 dan menggunakan nama Danone
Dumex yang berasal dari Perancis.

-admin PPIM-

MEMBURU CINTA HAKIKI...

03 May 2008

Bila 2 Hati Bersatu Di Atas Jalan Dakwah...

Jom Heboh! dibenarkan oleh Jabatan Mufti...????

Festival Jom Heboh, Pemuda PAS Perlis sokong kenyataan Mufti


Oleh : Bashir Ishak
Saturday, 03 May 2008
KANGAR, 3 Mei (Hrkh) - Dewan Pemuda PAS Perlis (DPPPs) menyambut baik kenyataan Mufti Perlis, Dr Mohd Asri Zainul Abidin berkaitan dengan Festival Jom Heboh anjuran sebuah stesen Televisyen swasta yang bakal berlangsung di negeri ini selama dua hari mulai hari ini.

Ketuanya, Ustaz Ya'akub Abu Seman mengalu-alukan sikap Dr Mohd Asri yang ternyata menyerlahkan tugas sebenarnya sebagai seorang mufti.

"Pemuda PAS Perlis seiring dengan pandangan Mufti Perlis berkaitan sebarang program yang tidak memberikan manfaat terhadap perkembangan minda golongan remaja khususnya dan rakyat negeri ini amnya," jelasnya.

Menyentuh tentang larangan terhadap penyanyi Faizal Tahir mengadakan persembahannya pada konsert Jom Heboh tersebut, Ustaz Ya'akub turut memberikan pandangan yang sama.

Bagaimanapun katanya, mana-mana artis boleh tampil mengadakan persembahan mereka di negeri ini sekiranya mereka boleh menampilkan imej yang memenuhi peraturan yang ditetapkan. "Tak salah jika dia nak datang menyanyi di sini.

"Apapun beliau kenalah mengubah imej dan gaya penampilan serta mengadakan persembahan yang mengikut lunas-lunas agama dan peraturan yang ditetapkan," katanya.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Mufti Perlis, secara dasarnya, Program Jom Heboh tidak diharamkan, namun Jabatan Mufti berasa dukacita dengan nilai-nilai negatif yang terselit bersama.

Antara yang disebutkan ialah, Jabatan Mufti mencadangkan garis panduan tertentu sebagai panduan pelaksanaan program Jom Heboh di Negeri Perlis.

i. Program Jom Heboh tanpa konsert adalah satu keutamaan sekiranya hendak dilaksanakan di Negeri Perlis

ii. Jika disertai dengan program konsert, ia hendaklah terkawal dan berdisiplin

iii. Artis-artis yang menimbulkan contoh-contoh yang buruk seperti Faizal Tahir atau aliran artis lain dari aliran rock, dangdut dan seumpamanya yang mempromosikan gelagat-gelagat liar dan ala kebudak-budakan yang menghapuskan nilai-nilai kematangan hidup tidak boleh dibenarkan

iv. Maka artis-artis yang hendak dibawa masuk hendaklah artis yang telah dirujuk persetujuan dari Jabatan Mufti, secara umumnya dicadangkan artis-artis puisi seperti Kopratasa, Ramli Sarip dan Suhaimi Mior Hassan ataupun kumpulan-kumpulan nasyid di tanahair.

v. Sebarang aktiviti-aktiviti yang memperlihatkan nilai-nilai kebodohan yang seakan-akan memperlekehkan akal dan pemikiran rakyat adalah tidak boleh dibenarkanvi. Unsur-unsur khurafat seperti penampilan kepercayaan-kepercayaan misteri dan karut tidak dibenarkan. Demikian juga jualan barang-barangan khurafat dan tahyul seperti kayu koka tidak dibenarkan

vii. Penganjur Jom Heboh hendaklah menghormati sensitiviti orang-orang Islam seperti tidak menguatkan bunyian-bunyian pada waktu solat sehingga kelihatan seperti tidak menghormati agama.

Dua tahun lalu, Harakahdaily sendiri pernah menyiarkan berita tentang konsert Jom Heboh yang diadakan mengganggu jemaah yang sedang bersolat Isyak di sebuah masjid berhampiran.
Kemaskini terakhir ( Saturday, 03 May 2008 )

30 April 2008

Selamat Berjuang..Sahabatku...


SELAMAT BERJUANG

Malam siang berlalu

Gerhana kesayuan

Tiada berkesudahan


Detik masa berlalu

Tiada berhenti
Oh syahdunya...


Sejenak ku terkenang
Hakikat perjuangan

Penuh onak dan cabalan

Bersama teman-teman

Harungi kehidupan
Oh indahnya...

Berat rasanya

Di dalam jiwa

Untuk melangkah
meninggalkan semua

Kasih dan cinta

Yang terbina

Iakan selamanya

Slamat berjuang sahabatku

Semoga Allah berkatimu
Kenangan indah bersamamu

Takkan kubiar ia berlalu

Berjuanglah hingga ke akhirnya

Dan ingatlah semua ikrar kita


Hati ini sayu mengenangkan

Sengsara di dalam perjuangan

Jiwaku merana dan meronta mengharapkan

Kedamaian dan jua ketenangan


Tetapi kuakur pada hakikat

Suka dan duka dalam perjuangan

Perlu ketabahan dan kekuatan

Keteguhan hati berlandaskan iman


Selamat berjuang sahabatku

Semoga Allah berkatimu
Kenangan indah bersamamu

Takkan kubiar ia berlalu

Berjuanglah hingga ke akhirnya

Dan ingatlah semua ikrar kita....


MEMBURU CINTA HAKIKI....

Damba Kasih

DAMBA KASIH

Semakin jauh ku dari-Mu
Semakin dekat pula Kau menghampiri daku
Oh, Tuhan Yang Maha Pengasih
Siapalah diriku di pandangan-Mu

Semakin cuba ku dekati
Semakin kuat pula Kau mendugai aku
Oh, Tuhan Yang Maha Sempurna
Kerdilnya diriku di hadapan-Mu

Bagaimanakah nantinya tika berhadapan dengan-Mu
Sudikah Kau menerima hamba-Mu yang hina ini
Ya Allah Kau Maha Pengampun

Di bayangan mentari aku kealpaan
Dusta dunia penuh kepura-puraan
Di kala dini hari aku kepasrahan
Mendamba jernih embun kasih sayang-Mu Oh Tuhan

Andainya dihitung amalanku
Belum pasti dapat ku hampiri gerbang syurga-Mu
Oh Tuhan Yang Maha Pemurah
Hindari diriku dari siksa-Mu… Oh Tuhan

Kasih sayang-Mu Tuhan
Itu yang ku dambakan
Dengan rahmat-Mu ampunilah diriku..

MEMBURU CINTA HAKIKI...

Antara Dua Cinta


Kewujudan manusia merupakan keunikan alam anugerah Allah swt. Komunikasi antara mereka memperlengkapkan survival sebuah kehidupan , manakala hubungan raya manusia dan penciptanya pula menempah kejayaan hakiki . Manusia memiliki fitrah kejadian yang seni dan agung jua sebagai pembalut naluri yang berfungsi untuk membina kestabilan asas keinsanan seorang manusia . انسانية الإنسان


Cinta menepati satu angka dari perangkaan fitrah manusia . Tanpa nilai cinta yang berdefinisi sebagai cetusan rasa dari orbit naluri ke arah mengenali satu objek dengan penghayatan hakikat dan kewujudannya akan mengganggu fitrah manusia .


Kesenian cinta yang didasari runtunan fitrah tanpa dicabul oleh hawa syahwat merupakan logo kedamaian , keamanan dan ketenangan . Namun cinta seringkali diperalatkan untuk melangsaikan keghairahan nafsu dan kebejadan iblis laknatullah . Demi kemakmuran manusia sejagat , kita mesti menangani fenomena cinta dengan nilai fikrah yang suci dan iman yang komited kepada Allah swt .


Rasulullah saw. telah bersabda :


من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز و جل


( رواه أحمد و الحاكم )


“ Sesiapa yang ingin mendapatkan kemanisan iman maka hendaklah ia mengasihi seseorang kerana Allah swt. ”


Permasaalahan cinta antara yang dihadapi secara serious oleh ummat Islam hari ini . Pertembungan antara cinta hakiki dan cinta palsu menyebabkan ummat Islam menghadapi dilema perasaan yang kronik . Krisis cinta palsu telah memapah ummat Islam ke medan pertembungan yang memusnahkan etika spiritual malah membunuh solidariti dan menodai sosial .


Individu muslim sewajarnya peka terhadap kehadhiran cinta yang menguasai jiwa . Cinta yang berlojikan nafsu dan syahwat hanyalah cinta palsu yang penuh sandihina .


Firman Allah swt :


لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب


( ص 26 )


“ Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu , kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah . Sesungguhnya orang - orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan .”


Firman Allah swt.


و قال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال مبين


( يوسف 30 )


“ Dan wanita - wanita di kota berkata : Isteri Al Aziz ( sebutan bagi raja di Mesir ) menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya . Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam . Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata .”


Cinta yang dinaungi kesucian fitrah dan berpandukan aqidah Islamiyyah ialah cinta hakiki yang membina realiti kemakmuran dan mengundang keampunan Allah . Firman Allah swt :


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم و الله غفور رحيم .


( ال عمران 31 )


“ Katakanlah : Jika kamu menyintai Allah maka ikutlah aku nescaya Allah menyintaimu dan mengampunkan dosa - dosamu . Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang .”

MEMBURU CINTA HAKIKI...

23 April 2008

Salam Ukhuwwah Memburu Hasanah...=)


Assalamualaikum.... Alhamdulillah...at the end dapat jugak buat blog sendiri...
Harap kita sume dapat manfaatkan blog ni dalam MEMBURU CINTA HAKIKI...=)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...